Paardencoaching


Paardencoaching


Coachen met paarden
Waarom coachen we met paarden en wat is de meerwaarde daarvan? 
In paardencoaching helpt het paard ons duidelijkheid te krijgen over onze (verborgen) emoties, onze frustraties of onverwerkte thema’s en trauma’s. Dit komt omdat het paard een kuddedier is met een vlucht of vechtreflex. Dieren van deze categorie kunnen in de natuur niet overleven zonder hun soortgenoten. 
De kudde biedt zekerheid tot voortbestaan, bescherming, veiligheid, sociale controle en vriendschap. 
Wanneer een kudde in gevaar is hebben paarden geen tijd om eerst naar elkaar te kijken en eens te gaan overleggen wat te doen. Gelukkig heeft het paard daarom de gave om middels snelle signalen van lichaamstaal en energieoverdracht zelfs op grote afstand te communiceren, dit maakt dat de hele kudde tegelijk in beweging kan komen als er gevaar dreigt. Het kuddebelang staat daarom voorop bij het paard. 
Dit is essentieel bij paardencoaching want wanneer een mens bij het paard in de ring staat vormen ze samen een kudde in de ogen van het paard, het paard zal reageren op de energie en (onbewuste)lichaamstaal van de mens. Door het gedrag van het paard te vertalen naar de coachee krijgen we inzichten en antwoorden waar weer oplossingen uit voort komen. Omdat het paard in het NU leeft en waardevrij is(zonder een label goed of slecht op iemand te plakken) geeft het altijd een veilig en prettig gevoel om het paard bij je te hebben als je gecoacht wordt. Het paard spiegelt, confronteert maar steunt ook, het doel van het paard is hier een zo’n sterk mogelijke kudde creëren om de overlevingskansen te vergroten.

Een reactie van een coachee:

In de coachsessie met Marieke en haar paard Aïda werd me goed duidelijk welke punten in de omgang met mensen ik moeilijk vind en wanneer ik dat uitstraal. Ik heb geleerd dat niet alles mijn verantwoordelijkheid is en dat gedrag van anderen niet altijd voor mij bedoeld is. lees meer>

Paard als mede-coach
Door het open staan voor ervaringen met het paard kunnen we groeien als mens en in onze relaties. Dit is een effectieve leerweg. We laten het oude los zodat we onze energie kunnen steken in wat er vandaag moet gebeuren.
Paarden zijn zeer geschikt om als mede-coach te dienen omdat paarden:

  • Een zeer fijngevoelig communicatieniveau hebben
  • In het NU leven
  • Waardevrij zijn (zonder een label goed of slecht op iemand te plakken)
  • Het kuddebelang voorop stellen uit levensbehoud
  • Mensen ervaren als onderdeel van hun kudde
  • De gave hebben om emoties en gedrag snel op te vangen en deze adequaat te spiegelen

laat los wat je remt en tegenhoudt, en omarm wat je sterker maakt en doet groeien.Je wilt veranderen en dat is best moeilijk. Door de verandering effectief, succesvol en blijvend te maken werken wij met het model van de Amerikaanse cognitief psycholoog Dr. Michael Hall “De 4 assen van verandering”.
Elke as heeft twee aspecten, in totaal zijn er dus acht. Al deze aspecten worden in de sessies doorlopen waardoor er een succesvolle verandering ontstaat.
Het coachen op niveaus, wij coachen op 2 niveaus:

Gedragsniveau:
Jij of de groep leidt het paard door een bepaald parcours of in het nemen van beslissingen. Het paard zal direct laten zien hoe leiderschap, communicatie of omgang ontvangen en ervaren wordt. In de coachsessie gaan we veranderingen toepassen. Het paard reageert direct op jouw of jullie nieuwe gedrag. Zo is het effect van de veranderingen meteen zichtbaar. Het geeft een duidelijk beeld over leiderschap en communicatie en wat er veranderd kan worden.

Intrapsychisch niveau:
Het paard wordt gebruikt als spiegel voor jouw innerlijke toestand, bewust dan wel onbewust. Het gedrag en houding van het paard vertalen we naar wat mogelijk bij jou innerlijk speelt. Het paard laat daarmee zien wat er in jou omgaat.

Bij het coachen op intrapsychisch niveau gebruiken wij het model van de 4 assen van verandering.

 

Iedereen heeft zijn eigen kracht en talent, de kunst is om die te vinden en te benutten.

Onze kracht ligt in het helpen van mensen die vrij willen komen van blokkades zoals angst, boosheid en onzekerheid, en het opzoeken en benutten van talenten.

Ben je snel angstig, onzeker of kun jij moeilijk vinden waar je talenten liggen en schiet je snel in de negatieve emoties, dan ben je waarschijnlijk uit balans met jezelf of in de relatie met je paard. wij helpen je in je eigen kracht te komen en het beste in jou en/of  je paard boven te halen.

Communiceren zonder woorden

Waarom kun je niet net alsof doen tegen een paard? Dit komt door onze energie en lichaamstaal die een paard beter verstaat dan onze gesproken woorden.

Hoe komen we over met onze lichaamstaal en hoe kunnen we dat positief beïnvloeden? 93% van onze communicatie is non-verbaal. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van wat we communiceren zonder woorden. Het streven is om authentiek te zijn zodat we uitstralen wie we echt zijn. Hierdoor weet het paard dat je de waarheid spreekt en niet wat anders zegt dan wat je van binnen voelt en bent.

Hoe gaat het in zijn werk

Door een opdracht uit te voeren met het paard ontstaat er interactie waaruit blijkt wat wij met onze lichaamstaal vertellen. Bij elke persoon komen eigen specifieke kenkwaliteiten en gedragspatronen naar voren.

De informatie die hier boven komt is van grote waarde, waardoor we onze kwaliteiten kunnen versterken en aan verbeterbare punten kunnen werken.

Volgend leiderschap

IMG_7307“Volgend leiden voor meer resultaat” is voor alle mensen die verder durven kijken. We kijken middels opdrachten hoe de interactie is tussen paard en mens, is het resultaat wenselijk of juist niet en wat zou er dan anders kunnen. Het is een andere kijk op hoe je het begrijpelijk en duidelijk  houdt en het beste uit je paard en jezelf haalt. Een coaching(traject) over hoe we leiding geven aan onze paarden en hoe we dat eigenlijk zouden willen.Het stelt je in staat om die dingen te veranderen die nodig zijn om actief en assertief leiding te kunnen geven.

 

Wil jij nu ook zo graag een keer paardencoaching meemaken om zo de juiste stappen te maken naar een leven in balans en harmonie, neem dan nu contact op en maak een afspraak info@balansenpaard.nl